Forside

RANUM RIDEKLUB


VELKOMMEN til

Ranum Rideklubs hjemmeside.


Vi er en rideklub, som går meget op i, at alle børn

og voksne har det godt og kan lide at komme

på rideskolen. Hos os er der plads til alle, både dem der rider for at hygge sig, og dem som rider konkurrence.


Vi tilbyder opstaldning, facilitetskort, undervisning for alle både rutinerede og urutinerede uanset alder mm.


Vi afholder diverse arrangementer for alle medlemmer. En gang om året afholder vi udvidet d-stævne for alle områdets rideklubber, der afholdes 1-2 interne klubstævner for ALLE vores ryttere, store som små, ridelejr, ryttermærkeundervisning, arbejdsdage, julearrangement mm.


Er det noget for dig/jer at være en del af vores dejlige fællesskab, så kontakt os endelig. Her er der plads til alle.


Ranum Rideklub

Generalforsamling Ranum Rideklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 25. februar 2020

Kl. 19.00 i rideklubbens cafeteria.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af øvrige ydelsessatser
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af junior repræsentant og – suppleant
  9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  10. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling,

skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11-02-20.

Bestyrelsen

Det er muligt at kunne betale via Mobilpay til facilitetskort, foder stævner, arrangement mm. 

 

Mobilpay nr.: 663083 

Ranum Rideklub - Seminarievej 29-30 - 9681 Ranum